DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Bank Spółdzielczy w Ełku umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus?
Elektroniczne wnioski Rodzina 500 plus dostępne są w Banku Spółdzielczym w Ełku dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do systemu bankowości internetowej eBankNet.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Ełku?

 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:
  1. przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych, którymi dysponuje Bank, zostanie zaczytanych z systemu Banku w sposób automatyczny
  2. przygotuj dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego
  3. upewnij się jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500 plus obejmujące Twoje miejsce zamieszkania
  4. przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+
 2. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej eBankNet.
 3. Znajdź wniosek Rodzina 500 plus.
 4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.
 5. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w Banku Spółdzielczym w Ełku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji.
 7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenia złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
 8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500 plus. Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr „identyfikator dokumentu” otrzymasz z adresu e-mail: .

Od momentu otrzymania UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500 plus, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500 plus przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500 plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Jaka jest odpowiedzialność Banku za składanie przez klienta wniosku Rodzina 500 plus przy pomocy serwisu bankowości internetowej eBankNet?
Bank odpowiada tylko za przesłanie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procesowanie wniosku przez Ministerstwo oraz za przyznanie bądź odmowę wypłaty świadczenia.

4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500 plus?
Wniosek możesz złożyć przez internet:
w systemie bankowości internetowej eBankNet Banku Spółdzielczego w Ełku

 • przez platformę ePUAP
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie Emp@tia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500 plus możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscach wskazanych przez organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500 plus nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

5. Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Ełku, aby złożyć wniosek Rodzina 500 plus za pośrednictwem tego Banku?
Tak. Elektroniczne wnioski Rodzina 500 plus dostępne są w Banku Spółdzielczym w Ełku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do systemu bankowości internetowej eBankNet.

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?
Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 plus do wypłaty świadczeń?
Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej eBankNet, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Ełku. Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 plus konto dziecka do wypłaty świadczeń?
Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że podaje się wyłącznie jeden numer konta do otrzymania świadczeń na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli dziecko posiada konto dla dzieci do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z Programu Rodzina 500 plus, to rodzic w zakresie określonym prawem dysponuje rachunkiem dziecka.

9. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500 plus przez system bankowości internetowej eBankNet, będzie można go modyfikować?
Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

10. Kto składa wniosek Rodzina 500 plus. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — zarówno te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym, jak również te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na stronie: Rodzina500plus.gov.pl.

11. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500 plus. Co robić?
Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF
 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500 plus niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

12. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z następującego adresu e-mail: .

13. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus? Jaka jest rola Banku w tym procesie?
Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie, po wcześniejszej analizie wniosku.
Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 plus w systemie bankowości internetowej eBankNet.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

14. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Ełku, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z Programu Rodzina 500 plus. Masz obowiązek zweryfikowania danych zawartych we wniosku przed jego wysłaniem. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500 plus żadnych informacji o Twoich kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach, jakie wnioskujący ma w Banku.