DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Program Rodzina 500+

rodzina 500+Bank Spółdzielczy w Ełku umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie eBankNet.

Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w zakładce „Wnioski”.

Złożenie wniosku w oddziale lub telefoniczne nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.

Jakie dokumenty mogą być potrzebne:

  • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
  • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
  • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
  • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
  • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

informacje o obsłudze 500+ w Banku Spółdzielczym w Ełku

strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej

strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej – Informacje

strona Programu Rodzina 500+