DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Inne

Polecenie zapłaty

Korzyści

Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma bezgotówkowego regulowania powtarzających się płatności takich jak: energia, gaz, czynsz, telefon czy ubezpieczenie. Dzięki poleceniu zapłaty Klient ma możliwość terminowego regulowania zobowiązań bez konieczności wizyty w Banku. Do obowiązków Klienta należy jedynie zapewnienie środków na rachunku w terminie realizacji płatności.

Szczegóły

Posiadacz rachunku we własnym zakresie udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań.

Dokumenty do pobrania
  • Wyciąg z taryfy prowizji – pobierz
Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerem:
87 621 53 52

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.