DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do Programu Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Ełku na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500 plus. Rola Banku Spółdzielczego w Ełku polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku Spółdzielczego w Ełku eBankNet oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ełku z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Ełku nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.
Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczy w Ełku, prosimy pamiętać, że:

  • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500 plus Bank Spółdzielczy w Ełku nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego eBankNet
  • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
  • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500 plus. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu:
  • Bank Spółdzielczy w Ełku będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500 plus, poprzez system eBankNet. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500 plus wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do Banku Spółdzielczego w Ełku

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Ełku w związku z realizacją procesu składania wniosku do Programu Rodzina 500 plus nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

Logując się do systemu eBankNet Banku Spółdzielczego w Ełku należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców:
https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500