DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Inne

Zlecenie stałe

Korzyści

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, płatnych w podanych terminach i w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych.

Szczegóły

Warunkiem realizacji stałego zlecenia z odroczoną datą płatności jest zapewnienie na rachunku w dniu roboczym poprzedzającym datę płatności tego zlecenia środków pieniężnych niezbędnych do jego realizacji.

Bank realizuje zlecenia stałe od momentu złożenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia stałego.

Dokumenty do pobrania
  • Dyspozycja zlecenia stałego – pobierz
  • Wyciąg z taryfy prowizji – pobierz
Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerem:
87 620 75 56

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.