DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku Rodzina 500+

  • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
    • w Banku Spółdzielczym w Ełku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;
    • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
    • Bank Spółdzielczy w Ełku przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.