DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Rachunki w PLN

Rachunek bieżący

Bank Spółdzielczy w Ełku oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących podmiotom o różnych formach organizacji prawnej:

 • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
 • spółdzielniom,
 • spółkom prawa handlowego,
 • stowarzyszeniom, związkom zawodowym i fundacjom,
 • partiom politycznym,
 • jednostkom badawczo-rozwojowym,
 • organizacjom kościelnym,
 • gminom i ich jednostkom organizacyjnym,
 • wspólnotom mieszkaniowym,
 • przedsiębiorstwom państwowym.
Korzyści

Klient posiadający rachunek w BS Ełku ma możliwość:

 • otrzymać kredyt w rachunku bieżącym oraz inne rodzaje kredytów oferowanych przez Bank,
 • składać dyspozycje stałych zleceń,
 • regulować swoje zobowiązania w formie poleceń zapłaty,
 • posiadać czeki,
 • korzystać z systemu bankowości elektronicznej.
Szczegóły

Naszym Klientom zapewniamy:

 • rachunek prowadzony w polskich złotych,
 • niskie koszty prowadzenia rachunku,
 • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenie zapłaty,
 • szybki system rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, krajowych i zagranicznych,
 • dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności,
 • wygodny dostęp do rachunku dzięki karcie płatniczej VISA Business Debetowa,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym i innych form finansowania działalności firmy,
 • proste w realizacji wymagania w zakresie dokumentacji kredytowej składanej Bankowi,
 • możliwość dopasowania warunków finansowych prowadzenia rachunku i kredytowania do potrzeb Klienta.

Do otwarcia rachunku rozliczeniowego wymagane są:

 • dokumenty określające status prawny Klienta oraz zasady jego reprezentacji,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz numeru NIP.
Dokumenty do pobrania
 • Wyciąg z taryfy prowizji – pobierz
Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerami:
Ełk – 87 621 53 52
Stare Juchy – 87 619 90 18
Kalinowo – 87 629 84 29
Prostki – 87 611 21 10

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.