DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej:

 • Zyskowska Wiesława – Przewodniczący Rady
 • Kuśmierczyk Anna – Zastępca Przewodniczącego
 • Kuźma Leszek – Sekretarz
 • Duchnowska Bogumiła Halina – Członek Rady
 • Dylewski Jarosław – Członek Rady
 • Koronkiewicz Sławomir – Członek Rady
 • Modzelewski Robert – Członek Rady
 • Paszkowski Józef – Członek Rady
 • Ruchalski Andrzej Bogdan – Członek Rady

Skład Zarządu Banku:

 • Joanna Sosnowska – Prezes Zarządu
 • Marzena Wiszowata – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Paulina Golubiewska – Członek Zarządu

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Ełku i Oddziałów są upoważnieni:

 • Joanna Sosnowska – Prezes Zarządu
 • Marzena Wiszowata – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Paulina Golubiewska – Członek Zarządu

Wykaz pełnomocników Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku:

 • Białecka Katarzyna
 • Klicz Magda
 • Kossakowska Urszula
 • Kossakowski Paweł Piotr
 • Kościuk Marta
 • Kozikowska Karolina
 • Kożuchowska Małgorzata
 • Mielziuk Bogdan
 • Milewski Arkadiusz
 • Modzelewska Małgorzata
 • Olszewska-Smal Marta
 • Palczewska Monika
 • Siemion Sylwia
 • Sierzputowska Barbara
 • Siwek Beata
 • Szymańska Ewa
 • Wysocka Małgorzata
 • Zalewska Marlena
 • Ziarko Andrzej

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Ełku – pobierz