DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej:

 • Zyskowska Wiesława – Przewodniczący Rady
 • Kuśmierczyk Anna – Zastępca Przewodniczącego
 • Kuźma Leszek – Sekretarz
 • Duchnowska Bogumiła Halina – Członek Rady
 • Dylewski Jarosław – Członek Rady
 • Koronkiewicz Sławomir – Członek Rady
 • Modzelewski Robert – Członek Rady
 • Paszkowski Józef – Członek Rady
 • Ruchalski Andrzej Bogdan – Członek Rady

Skład Zarządu Banku:

 • Joanna Sosnowska – Prezes Zarządu
 • Marzena Wiszowata – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Paulina Golubiewska – Członek Zarządu

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Ełku i Oddziałów są upoważnieni:

 • Joanna Sosnowska – Prezes Zarządu
 • Marzena Wiszowata – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Paulina Golubiewska – Członek Zarządu

Wykaz pełnomocników Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku:

 • Centrala Ełk:
  1. Barbara Sierzputowska – Specjalista
  2. Marta Kościuk – Inspektor
  3. Emilia Czerech – Zastępca Głównego Księgowego
  4. Andrzej Ziarko – Inspektor
  5. Urszula Kossakowska – Specjalista
  6. Grażyna Rogowska – Starszy Księgowy
  7. Małgorzata Wysocka – Specjalista
  8. Edyta Duba – Starszy Inspektor
  9. Paweł Piotr Kossakowski – Kasjer
  10. Monika Palczewska – Kasjer
 • Oddział Stare Juchy:
  1. Maria Walendzik – Dyrektor O/Stare Juchy
  2. Urszula Malinowska – Specjalista
 • Oddział Kalinowo:
  1. Bogdan Mielziuk – Inspektor
  2. Marta Olszewska-Smal – Kasjer
 • Oddział Prostki:
  1. Siwek Beata – Dyrektor O/Prostki
  2. Siemion Sylwia – Inspektor

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Ełku – pobierz