DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu

API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany
kwartał
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
14.09.2019 r. –
13.12.2019 r.
99,91% 0,09% 99,88% 0,12%
14.12.2019 r. –
13.03.2020 r.
100,00% 0,00% 99,95% 0,05%