DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu

API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany
kwartał
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
za IV kwartał 2019 r. 99,91% 0,09% 99,88% 0,12%
za I kwartał 2020 r. 100,00% 0,00% 99,95% 0,05%
za II kwartał 2020 r. 100,00% 0,00% 99,93% 0,07%
za III kwartał 2020 r. 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
za IV kwartał 2020 r. 100,00% 0,00% 99,99% 0,01%
za I kwartał 2021 r. 100,00% 0,00% 99,98% 0,02%
za II kwartał 2021 r. 100,00% 0,00% 99,99% 0,01%
za III kwartał 2021 r. 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
za IV kwartał 2021 r. 99,98% 0,02% 99,74% 0,26%
za I kwartał 2022 r. 99,88% 0,12% 99,99% 0,01%
za II kwartał 2022 r. 99,98% 0,02% 99,99% 0,01%
za III kwartał 2022 r. 99,99% 0,01% 99,99% 0,01%
za IV kwartał 2022 r. 99,80% 0,20% 99,73% 0,27%
za I kwartał 2023 r. 99,96% 0,04% 100,00% 0,00%
za II kwartał 2023 r. 99,99% 0,01% 99,91% 0,09%
za III kwartał 2023 r. 99,99% 0,01% 99,91% 0,09%
za IV kwartał 2023 r. 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
za I kwartał 2024 r. 99,96% 0,04% 99,82% 0,18%