DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Bezpieczeństwo kart płatniczych i kredytowych

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z karty płatniczej
 • Kartę należy podpisać natychmiast po jej otrzymaniu.
 • Ochrona numeru karty i innych poufnych kodów, które umożliwiają dokonanie transakcji jest obowiązkiem każdego posiadacza karty płatniczej.
 • Posługując się kartą płatniczą pamiętajmy o tym, iż karty nie wolno nawet na chwilę stracić z pola widzenia. Po transakcji należy ja odebrać bez zbędnej zwłoki.
 • Przed skorzystaniem z bankomatu upewnijmy się czy nie został on zmodyfikowany (czy nie ma nałożonej jakiejś nakładki na klawiaturę lub w miejscu gdzie wkładamy kartę), czy w jego sąsiedztwie nie stoi osoba obserwująca nas i bezpośrednie otoczenie urządzenia.
 • Korzystając z bankomatu starajmy się zasłonić klawiaturę np. ręką tak aby ewentualnie zainstalowana przez przestępców kamera nie mogła dostrzec wprowadzanego przez Nas kodu PIN.
 • Jeśli chcemy sprawdzić czy została wypłacona żądana kwota zróbmy to dyskretnie.
 • Zapisywanie kodu PIN na karcie bądź przechowywanie go razem z kartą jest zakazane. Wskazane jest noszenie kart poza portfelem, najlepiej w oddzielnej przegródce bądź etui.
 • Kontrolujmy na bieżąco stan konta. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy natychmiast poinformować bank oraz zastrzec kartę.
 • Wskazane jest zachowywanie pokwitowań transakcji, które nie doszły jednak do skutku.
 • Nie należy zostawiać karty ani pokwitowań transakcji bez nadzoru.
 • Przed ewentualnym wyrzuceniem należy dokładnie niszczyć wszystkie wnioski na karty płatnicze, dokumenty zawierające numer karty płatniczej.
 • Korzystanie z limitów bezpieczeństwa. Skorzystaj z funkcjonalności oferowanej przez bank i ustaw na karcie indywidualne dzienne limity kwotowe dla transakcji gotówkowych (wypłat z bankomatów) oraz dla płatności bezgotówkowych (płatności dokonywane w punktach handlowo-usługowych i w sieci Internet). Limity te ograniczają ryzyko strat w przypadku ewentualnej utraty karty.
 • Zachowujmy rozwagę przy przekazywaniu numeru karty. Nie należy udostępniać numeru nikomu, kto do Nas dzwoni a zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje, że są problemy techniczne i prosi o weryfikację informacji. Wydawcy kart nigdy nie weryfikują danych posiadaczy bądź kart przez telefon.
 • Ignorujmy pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie płatniczej bądź zachęca do odwiedzenia stron internetowych na których można zweryfikować dane karty, limity transakcyjne lub inne parametry nawet gdy korespondencja nosi cechy podobne jak korespondencji wydawcy (logo, kolorystyka).
 • Nie jest wskazane posiadanie przy sobie kart, które są rzadko wykorzystywane.
 • Jeśli w restauracji otrzymamy wydruk z terminala z miejscem na wpisanie napiwku w zależności od uznania należy wpisać kwotę napiwku bądź przekreślić to miejsce.
 • W bezpiecznym miejscu powinniśmy przechowywać aktualną listę numerów kart oraz adresów i telefonów do każdego z wydawców posiadanych kart.
Dodatkowe informacje

Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej opracowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego – pobierz.

Więcej informacji znajduje się na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe.

Stosowanie w praktyce powyżej przedstawionych zasad umożliwi znaczące ograniczenie możliwości wystąpienia transakcji nieuprawnionych.