DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Mechanizm Podzielonej Płatności – Informacja 03-07-2018

Bank Spółdzielczy w Ełku uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Ełku  nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości internetowej  oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

Zmiany w Regulaminie 14-06-2018

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ełku oraz Tabeli oprocentowania środków pieniężnych złotowych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Ełku.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:
czytaj więcej…

Mechanizm Podzielonej Płatności – Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

  1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl .

  1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

czytaj więcej…

Dodatkowe zabezpieczenie dla kart zbliżeniowych 15-05-2018

Szanowni Klienci, Posiadacze kart zbliżeniowych

Pragniemy poinformować, iż wprowadzono nowe dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonanie transakcji bez PIN (30 zł dla kart VISA) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnych transakcji bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN. czytaj więcej…