DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Komunikat w sprawie wysokości wpłat na indywidualne konta emerytalne w 2019r 09-05-2019

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018r w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2019

czytaj więcej…

Informacje dla dostawców usług (TPP) 14-03-2019

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera Link do API

Bank Spółdzielczy w Ełku ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Oddziału 25-02-2019

Główne zadania:

  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy w podległym oddziale Banku, przy zachowaniu terminowości i jakości powierzanych zadań,
  • zarządzanie i aktywne wsparcie procesu sprzedaży produktów bankowych zleconych podległemu zespołowi,
  • wsparcie doradców w realizacji celów sprzedażowych oraz celów indywidualnych,
  • dbanie o jakość, standardy sprzedaży oraz poziom obsługi klienta w oddziale Banku,
  • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do pozyskania nowych i utrzymania obecnych klientów Banku,
  • realizacja i rozwój strategii marketingowej w podległym oddziale,
  • realizowanie polityki kredytowej zgodnej z polityką wewnętrzną Banku,
  • nadzorowanie realizacji zadań kasowo-skarbcowych w Oddziale.

czytaj więcej…

Mechanizm Podzielonej Płatności – Informacja 03-07-2018

Bank Spółdzielczy w Ełku uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Ełku  nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości internetowej  oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

Zmiany w Regulaminie 14-06-2018

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ełku oraz Tabeli oprocentowania środków pieniężnych złotowych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Ełku.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:
czytaj więcej…