DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Wspólnoty mieszkaniowe

Rachunki w PLN

Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe dla Wspólnot mieszkaniowych:

 • bieżące
 • pomocnicze

Rachunek bankowy, pozwala jego posiadaczom szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami.

Rachunki te umożliwiają prowadzenie wygodnych rozliczeń z wykorzystaniem usług eCorpoNet lub eBankNet.

Korzyści

Rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych umożliwia:

 • wypłatę gotówki w kasie Banku
 • wypłatę gotówki z bankomatów kartą Visa Business Debetowa
 • samemu sprawdzanie stanu środków zgromadzonych na rachunku za pomocą usługi internetowej eCorpoNet, eBankNet
 • dokonywanie przelewów przez Internet
Szczegóły

Dokumenty potrzebne do założenia rachunku:

 • dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
  • umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) – jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub
  • umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
  • uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego),
 • uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
 • uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do dysponowania rachunkiem bez ograniczeń;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • inne uzgodnione dokumenty.
Dokumenty do pobrania
 • Wyciąg z taryfy prowizji – pobierz
Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerami:
Ełk – 87 621 53 52
Stare Juchy – 87 619 90 18
Kalinowo – 87 629 84 29
Prostki – 87 611 21 10

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.