DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Kredyty

Wspólny remont

Korzyści
  • okres kredytowania nawet do 10 lat,
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Wspólnoty,
  • oprocentowanie w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża.
Szczegóły
  • kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości wspólnej polegających m.in. na remoncie dachu, wymianie instalacji lub ociepleniu budynku nieruchomości wspólnej,
  • ocena zdolności kredytowej decyduje o udzieleniu kredytu oraz maksymalnej kwocie kredytu, minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł,
  • oprocentowanie ustalane jest w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej średniego WIBOR 3M i marży,
  • wymagany udział środków własnych w finansowaniu inwestycji,
  • spłata kredytu jest dokonywana w ratach miesięcznych lub kwartalnych.
Dokumenty do pobrania
  • Wyciąg z taryfy prowizji – pobierz

Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerami:
Ełk – 87 621 53 49
Stare Juchy – 87 619 90 18
Kalinowo – 87 629 84 29
Prostki – 87 611 21 10

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.