DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Klienci indywidualni

Dla klientów indywidualnych nasz Bank oferuje rachunek POL-KONTO.

Dokumenty wymagane przez Bank do założenia rachunku:

  • Dowód Osobisty

Korzyści z posiadania rachunku w Banku Spółdzielczym w Ełku:

  • możliwość korzystania ze swoich środków w każdej chwili,
  • możliwość otrzymania karty VISA do rachunku,
  • możliwość dostępu do własnego konta przez INTERNET, ustawianie przelewów z datą przyszłą oraz zleceń stałych, sprawdzanie stanu środków na rachunku oraz historii operacji.