DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Rolnicy indywidualni

Dla klientów prowadzących gospodarstwo rolne nasz Bank oferuje rachunek bieżący BIZNES PRESTIŻ.

Dokumenty wymagane przez Bank do założenia rachunku:

  • Nakaz płatniczy,
  • NIP,
  • REGON,
  • Dowód Osobisty,

Korzyści z posiadania rachunku w Banku Spółdzielczym w Ełku:

  • możliwość korzystania ze swoich środków w każdej chwili,
  • możliwość otrzymania karty VISA BUSINESS  do rachunku,
  • możliwość dostępu do własnego konta przez INTERNET, ustawianie przelewów z datą przyszłą oraz zleceń stałych, sprawdzanie stanu środków na rachunku oraz historii operacji.