DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Zmiany w Regulaminie 14-06-2018

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ełku oraz Tabeli oprocentowania środków pieniężnych złotowych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Ełku.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:

  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  • Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ełku dla klientów instytucjonalnych.
  • Tabela oprocentowania środków pieniężnych złotowych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Ełku

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.