DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Zmiany w Regulaminie 14-06-2018

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ełku oraz Tabeli oprocentowania środków pieniężnych złotowych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Ełku.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:
czytaj więcej…

Mechanizm Podzielonej Płatności – Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

  1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl .

  1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

czytaj więcej…

Dodatkowe zabezpieczenie dla kart zbliżeniowych 15-05-2018

Szanowni Klienci, Posiadacze kart zbliżeniowych

Pragniemy poinformować, iż wprowadzono nowe dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonanie transakcji bez PIN (30 zł dla kart VISA) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnych transakcji bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN. czytaj więcej…

Informacja dla Klientów 02-01-2018

Bank Spółdzielczy w Ełku (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz. U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej należy umieszczać następujące informacje:
czytaj więcej…