DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Działania pomocowe dla klientów indywidualnych 01-04-2020

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią okoliczności mające wpływ na sytuacje finansowe klientów indywidualnych, Bank Spółdzielczy w Ełku  umożliwia zawieszenie spłaty rat kredytu na okres od 1-3 miesięcy.

Kredytobiorca może złożyć Wniosek poprzez:

  • dostarczenie go do Banku,
  • drogą e-mail na adres: wnioski@bselk.pl
  • poprzez bankowość elektroniczną

Za rozpatrzenie wniosku  Bank nie będzie pobierać opłat.

Wnioski realizowane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu Wniosku do Banku.

Wniosek – pobierz