DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Działania pomocowe dla klientów firmowych i rolników 05-05-2020

Pomagamy naszym Klientom w związku z epidemią

Szanowni Państwo,
ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą w Polsce i na całym świecie, uruchomiliśmy specjalne rozwiązania kredytowe dla naszych Klientów, których działalność już została lub zostanie dotknięta skutkami epidemii wirusa COVID-19.Bank wyraża gotowość rozpatrzenia wniosków wspomnianych Klientów o czasowe ułatwienia w spłacie zobowiązań wdrażając specjalny pakiet działań pomocowych:

  1. odroczenie (zawieszenie) rat kapitałowo – odsetkowych (dotyczy kredytów z harmonogramem spłaty) – maksymalnie na okres 3 miesięcy,
  2. odroczenie (zawieszenie) rat kapitałowych (dotyczy kredytów z harmonogramem spłaty) – maksymalnie na okres 6 miesięcy,
  3. odroczenie (zawieszenie) rat odsetkowych (dotyczy kredytów o charakterze obrotowym z jednorazowym terminem spłaty i kredytów z harmonogramem spłaty znajdujących się w okresie karencji spłaty kapitału) – maksymalnie na okres 3 miesięcy.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych rozwiązań należy złożyć wniosek (dostępny poniżej) za pośrednictwem:

  • w bankowości elektronicznej;
  • w placówce sprzedażowej Banku;
  • w formie pisma wysłanego pocztę elektroniczną na adres: wnioski@bselk.pl;
  • listownie lub kurierem – na adres: Centrali Banku lub oddziału.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem kredytowym Centrali lub Oddziału.

Państwa wnioski będą rozpatrywane przez Bank w trybie priorytetowym.
 

Dokumenty do pobrania

Wniosek – pobierz