DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Wakacje kredytowe 29-07-2022

 • Wnioski o wakacje kredytowe przyjmujemy od 29 lipca 2022 roku.
 • W 2022 roku możesz zawiesić 2 raty w każdym kwartale.
 • Zawieszanie spłaty wydłuży okres kredytowania.

WAŻNE!

Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie. (Tak krótki termin wyniknął z daty podpisania przez Prezydenta Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa jest datowana na 7 lipca 2022 roku, ale została podpisana przez Prezydenta 14 lipca. Oznacza to, że wejdzie w życie 29 lipca 2022 roku – po 14 dniach tzw. vacatio legis.)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Na czym polegają nowe ustawowe wakacje kredytowe?

 • To zawieszenie spłaty Twojego kredytu na kilka miesięcy. Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą zarówno rat kapitałowo-odsetkowych, jak i raty odsetkowej – gdy Twój kredyt jest jeszcze wypłacany;
 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać:
  • cztery razy w 2022 roku: w sierpniu i wrześniu, a w kolejnym kwartale kalendarzowym dwa miesiące,
  • cztery razy w 2023 roku: za każdy jeden miesiąc danego kwartału kalendarzowego.
 • Podczas ustawowych wakacji kredytowych pobieramy jedynie składki za ubezpieczenie – jeśli są wymagane do umowy kredytowej;
 • Ustawowe wakacje kredytowe zgłaszamy do BIK-u;

Jakie  warunki  musisz  spełnić?

Twoja umowa kredytowa została zawarta na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych – np. na budowę lub  remont albo kupno mieszkania czy domu, możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w złotych przeznaczonego na nieruchomość, w której aktualnie mieszkasz lub będziesz mieszkać po jej wybudowaniu:

 • Twoja umowa kredytowa została zawarta do 30 czerwca 2022 roku włącznie – liczy się data podpisania umowy, a nie – uruchomienia kredytu
 • Ostatnia rata Twojego kredytu według harmonogramu powinna zostać spłacona po 1 stycznia 2023 roku

Jak możesz złożyć wniosek?

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe możesz złożyć:

 • w bankowości internetowej eBankNet;
 • osobiście w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ełku;
 • drogą mailową na adres , wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców.
Dokumenty do pobrania
 • Wniosek o wakacje kredytowe - pobierz