DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

WNIOSEK RODZINA 500+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Ełku 01-08-2017

Wniosek na nowy okres świadczeniowy 1.10.2017- 30.09.2018 dostępny w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Ełku już od 1 sierpnia br.

  • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin – 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach
  • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

czytaj więcej…

Nowy interfejs bankowości internetowej 01-03-2017

Szanowni Klienci!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2017r. uległ zmianie wygląd strony logowania oraz interfejs systemu transakcyjnego bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ełku. Dzięki wprowadzonym zmianom korzystanie z serwisu Banku będzie jeszcze bardziej przyjazne.
czytaj więcej…

Zmiana regulaminu 06-06-2016

Bank Spółdzielczy w Ełku informuje, że z dniem 06.06.2016r ulegają zmianie regulaminy dotyczące prowadzenia i otwierania rachunków dla osób fizycznych i instytucjonalnych. Zmiana polega na wprowadzeniu zapisów dotyczących kart płatniczych. Od 06 czerwca 2016r karty płatnicze nowo wydane a także wznawiane będą wysyłane bezpośrednio do Klienta a nie jak do tej pory odbierane w placówkach Banku.

Zmiana godzin pracy banku 02-01-2016

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2016 roku
Ulegają zmianie godziny pracy Banku Spółdzielczego w Ełku przy ul. Mickiewicza 15.

Bank będzie czynny
od godziny 8:00 do godziny 17:00

3D Secure 01-02-2015

Szanowni Państwo

Informujemy uprzejmie, iż w nawiązaniu do Rekomendacji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych z użyciem kart płatniczych – z dniem 1 lutego 2015r. w celu dostosowania się naszego Banku do zwiększonych wymogów bezpieczeństwa z niej wynikających – wprowadza się zmiany w zasadach funkcjonowania i obsługi kart płatniczych w niżej podanym zakresie.

Od dnia 1 lutego 2015r., ze względów bezpieczeństwa transakcji internetowych z wykorzystaniem kart płatniczych, zostaną wprowadzone limity transakcji internetowych dla kart płatniczych, oraz jako dodatkowe zabezpieczenie – Hasła 3D Secure. czytaj więcej…