DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Mechanizm Podzielonej Płatności – Pytania i Odpowiedzi: 14-06-2018

Dział 1. RACHUNEK VAT

  1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl .

  1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

czytaj więcej…

Dodatkowe zabezpieczenie dla kart zbliżeniowych 15-05-2018

Szanowni Klienci, Posiadacze kart zbliżeniowych

Pragniemy poinformować, iż wprowadzono nowe dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonanie transakcji bez PIN (30 zł dla kart VISA) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnych transakcji bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN. czytaj więcej…

Informacja dla Klientów 02-01-2018

Bank Spółdzielczy w Ełku (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz. U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej należy umieszczać następujące informacje:
czytaj więcej…

WNIOSEK RODZINA 500+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Ełku 01-08-2017

Wniosek na nowy okres świadczeniowy 1.10.2017- 30.09.2018 dostępny w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Ełku już od 1 sierpnia br.

  • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin – 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach
  • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

czytaj więcej…

Nowy interfejs bankowości internetowej 01-03-2017

Szanowni Klienci!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2017r. uległ zmianie wygląd strony logowania oraz interfejs systemu transakcyjnego bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ełku. Dzięki wprowadzonym zmianom korzystanie z serwisu Banku będzie jeszcze bardziej przyjazne.
czytaj więcej…