DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Dane finansowe za rok 2017

Aktywa Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2017 roku.

Pasywa Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2017 roku.

Rachunek Zysków i Strat Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2017 roku.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego.