DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Aktualności

Bank Spółdzielczy w Ełku ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Oddziału 25-02-2019

Główne zadania:

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy w podległym oddziale Banku, przy zachowaniu terminowości i jakości powierzanych zadań,
 • zarządzanie i aktywne wsparcie procesu sprzedaży produktów bankowych zleconych podległemu zespołowi,
 • wsparcie doradców w realizacji celów sprzedażowych oraz celów indywidualnych,
 • dbanie o jakość, standardy sprzedaży oraz poziom obsługi klienta w oddziale Banku,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do pozyskania nowych i utrzymania obecnych klientów Banku,
 • realizacja i rozwój strategii marketingowej w podległym oddziale,
 • realizowanie polityki kredytowej zgodnej z polityką wewnętrzną Banku,
 • nadzorowanie realizacji zadań kasowo-skarbcowych w Oddziale.

Wymagania oraz oczekiwania interpersonalne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w Banku,
 • bardzo dobra znajomość produktów bankowych,
 • nastawienie na realizację zadań i osiąganie wyznaczonych celów, analityczne i logiczne myślenie, zaangażowanie, orientacja na cel, komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy swojej i innych,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym,
 • system motywacyjny oparty na indywidualnych wynikach,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list motywacyjny w terminie do 11.03.2019 r. na adres: Bank Spółdzielczy w Ełku, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk lub adres e-mail: rekrutacja@bselk.pl.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ełku z siedzibą w Ełku, ul. Mickiewicza 15 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Ełku z siedzibą w Ełku, przy ul. Mickiewicza 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.