DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej:

 • Zbigniew Radywoniuk – Przewodniczący Rady
 • Lech Ostrowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Józef Trzcianowski – Sekretarz
 • Leszek Dąbrowski – Członek Rady
 • Tadeusz Kwiatkowski – Członek Rady
 • Leszek Kuźma – Członek Rady
 • Witold Kolenda – Członek Rady
 • Włodzimierz Zegarowicz – Członek Rady

Skład Zarządu Banku:

 • Janina Klimas – Prezes Zarządu
 • Marzena Wiszowata – Z-ca Prezesa Zarządu
 • Anna Skalska – Członek Zarządu

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Ełku i Oddziałów są upoważnieni:

 • Janina Klimas – Prezes Zarządu
 • Marzena Wiszowata – Z-ca Prezesa Zarządu
 • Anna Skalska – Członek Zarządu

Wykaz pełnomocników Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku:

 • Centrala Ełk:
  1. Barbara Sierzputowska – Specjalista
  2. Marta Kościuk – Inspektor
  3. Paulina Golubiewska – Kierownik zespołu
  4. Emilia Czerech – Z-ca Głównego Księgowego
 • Oddział Stare Juchy:
  1. Maria Walendzik – Dyrektor O/Stare Juchy
  2. Joanna Sosnowska – Kierownik zespołu
  3. Siwek Beata – inspektor
 • Oddział Kalinowo:
  1. Andrzej Ziarko – inspektor
  2. Krystyna Pomichter – p.o. Dyrektora Oddziału
  3. Barbara Prawdzik – St. inspektor
 • Oddział Prostki:
  1. Urszula Kossakowska – St. inspektor
  2. Siemion Sylwia – inspektor

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Ełku – pobierz